Podlewka pod maszyny i konstrukcje RENOCEM XF

Zaprawy PCC Renocem do naprawy i reprofilacji betonu

Cementowe wylewki samopoziomujące Flocem dla wykonywania nowych i naprawiania zużytych posadzek

Posypki utwardzające Flortop – nowe posadzki przemysłowe

Dekoracyjne podłogi betonowe Flocem

Mineralne fugi do nawierzchni brukowych Flowpoint

Podłogi z betonu zacieranego z posypką Flortop i impregnatem Flodens G

Żywiczna fuga do nawierzchni brukowych Ecofit

Cemix to producent oferujący nowoczesne technologie służące uszlachetnieniu
i wzmocnieniu betonu.

logo cemix

W oparciu o nowoczesne i wciąż modyfikowane technologie Cemix od 1999 roku produkuje na rynek polski i na export szereg gotowych mas. Są to :

- Kolorowe posypki utwardzające przemysłowe posadzki betonowe FLORTOP
- Jastrychy do renowacji zacieranych posadzek przemysłowych FLORTOP JASTRYCH
- Cementowe wylewki samopoziomujące do renowacji i wykończeń posadzek przemysłowych i podłóg FLOCEM
- Nisko-skurczowe zaprawy PCC do naprawy i reprofilacji betonu RENOCEM
- Ultra szybkie i wytrzymałe rozlewne masy mineralne do wykonywania podlewek i napraw RENOCEM XF, SCC
- Impregnaty, pilęgnatory i rekrystalizatory krzemianowe do posadzek, podłóg i konstrukcji betonowych FLOSIL,FLODENS
- Mineralne i żywiczne fugi do nawierzchni brukowych i tarasów FLOWPOINT, ECOFIT
- Gotowe cementowe zaprawy typu architektonicznego do wykonywania płyt i odlewów RENOCEM GRC
- Preparaty sczepne i podłoża pod bruki i krawężniki PROPRIME, MOST P, PROBED
- Kity dylatacyjne do posadzek przemysłowych KIT NL

Współpracując z szerokim gronem wykonawców, projektantów i inwestorów proponujemy przygotowanie profesjonalnych rozwiązań technologicznych. W zakresie naszej działalności mieszczą się również takie usługi, jak: szkolenia, doradztwo, nadzór producencki.i gotowe usługi dostarczane z rekomendowanymi wykonawcami.

Naszym celem jest umożliwienie naszych klientom uzyskania doskonałych rezultatów w praktycznym stosowaniu technologii betonu.

 

 

Nasi Partnerzy

logoparnter
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+