Naprawa betonów

Technologia reprofilacji i naprawy żelbetu systemem mas PCC RENOCEM

 

Oferujemy całą gamę zapraw naprawczych i innych produktów pozwalających na renowację posadzek betonowych i naprawę uszczelnień w betonie.

Niniejszym przedstawiamy opis technologii stosowania naszego systemu naprawy i reprofilacji konstrukcji żelbetowych RENOCEM Systemy te stosujemy przy naprawie odpowiedzialnych elementów konstrukcyjnych takich jak belki,słupy, płyty dachowe, zbiorniki, rampy, mosty, posadzki i inne.

Naprawa betonu w kilku krokach

Przygotowanie powierzchni naprawy

Naprawy ubytków na elementach żelbetowych należy przeprowadzać na przygotowanych powierzchniach.
Wszystkie luźne elementy betonu muszą być usunięte a powierzchnia betonu wolna od mleczka cementowego, luźnego kruszywa i wszelkich zabrudzeń. Uzyskuje się to poprzez piaskowanie, odkucie, frezowanie bądź konstrukcji. Nawierzchnia betonu przed rozpoczęciem nakładania mas naprawczych winna być namoczona kilka lub kilkanaście godz przed rozpoczęciem zasadniczych prac. Winna być tzw. ciemnym betonem.
Powierzchnia stali winna być oczyszczona poprzez piaskowanie do III stopnia czystości.

Zabezpieczenie zbrojenia

Zbrojenie po oczyszczeniu należy zabezpieczyć preparatem RENOCEM CI.
Jest to mineralny preparat modyfikowany polimerem z dodatkiem inhibitorów korozji. Materiał ma za zadanie zabezpieczyć powierzchnię stali przed korozją, spowodować korzystną zmianę polaryzacji i poprawić przyczepność zaprawy do zbrojenia.

Naprawa betonów

Warstwa sczepna

W przypadku systemu RENOCEM nie ma potrzeby stosowania warstw sczepnych.

Nakładanie zapraw naprawczych

Masy naprawcze RENOCEM są gotowymi do użycia mieszankami na bazie cementów, specjalnie dobranych kruszyw oraz polimerów i innych dodatków chemicznych dających w efekcie zaprawy o wysokich wytrzymałościach, znakomitej przyczepności do podłoża, zredukowanym skurczu i innych parametrach właściwych do miejsc i przeznaczeń ich stosowania.
Masy miesza się z określoną w karcie technicznej ilością wody i polimeru. Można nakładać je sposobem murarskim, bądź natryskiem.
W zależności od miejsca stosowania, grubości warstw i oczekiwanych wytrzymałości proponujemy następujące rodzaje preparatu RENOCEM:

 

RENOCEM FC/AC– jest to masa szpachlowa do uzupełniania ubytków od 0-5 mm. Można stosować w każdej pozycji i nie wymaga mostka z czepnego. Zaprawa umożliwia uzyskanie gładkiej powierzchni doskonałej pod powłoki ochronne. Uzyskuje wytrzymałości na ściskanie 41,9 Mpa po 7 dniach, 50,1 Mpa po 28 dniach i wytrzymałość na odrywanie 2,4 Mpa. Zużycie to 2,1kg/1 mmgr/m2

Naprawa betonów

RENOCEM S/AC– jest to zaprawa do stosowania w warstwach od 5 mm do bez ograniczeń w pozycjach horyzontalnych i 30 mm powierzchniach pionowych.. Renderoc S uzyskuje wytrzymałości na ściskanie 20Mpa po 1 dniu i 55 po 28 dniach. Wytrzymałość na odrywanie to ok. 2,3 Mpa. Zużycie to 22,0 kg/m2/1mm gr.

Naprawa betonów

Naprawione powierzchnie winny być pielęgnowane poprzez natrysk preparatami zabezpieczającymi przed gwałtownym odparowywaniem wody z ich masy. Ta czynność ma kluczowe znaczenie dla uzyskanych wytrzymałośći mas naprawczych oraz dla trwałości naprawy.

 

Karty techniczne: