Co jest przyczyną pylenia posadzki?

Posadzki betonowe mogą mieć tendencję do pylenia. Pył powstaje w wyniku nadmiernego ścierania powierzchni. Problem ten dotyczy głównie posadzek znajdujących się w obiektach przemysłowych czy użyteczności publicznej, np. parkingów. Jest to niekorzystne zjawisko, które z czasem może być uciążliwe dla ludzi i przejeżdżających pojazdów. Pyły powodują też zanieczyszczenie produktów znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Jakie są przyczyny pylenia posadzek?

7 najczęstszych przyczyn pylenia posadzek

  1. Niska jakość betonu. Dotyczy to przede wszystkim mieszanek wykonanych z nieodpowiednio dobranych surowców lub niewłaściwie obrobionych. Również beton zbyt długo przechowywany w betonowozie może powodować problemy z pyleniem, gdy powstanie z niego gotowa posadzka.
  2. Proces karbonatyzacji. Karbonatyzacja osłabia strukturę betonu. Powierzchnia staje się wówczas coraz mniej spoista i pojawia się uporczywy pył.
  3. Nieodpowiednie warunki, w jakich wykonano posadzkę betonową. Przy zbyt wysokich temperaturach beton schnie za szybko, z kolei przy zbyt niskich – za wolno. W obu przypadkach dochodzi do pogorszenia jego jakości, a skutkiem tego może być m.in. pylenie.
  4. Niewłaściwa pielęgnacja nowej posadzki. Prawidłowa pielęgnacja posadzki betonowej polega przede wszystkim na zapewnieniu jej optymalnej wilgotności i temperatury. Jeśli tego zabraknie, może dojść do pylenia.
  5. Zbyt wczesne korzystanie z nowej posadzki. Jeśli posadzka zostanie za szybko oddana do użytku, nie uzyska ona odpowiedniej twardości i wytrzymałości.
  6. Nieodpowiednio dobrany beton do specyfiki użytkowania posadzki. Posadzki powstają z różnych klas betonu. Jeśli pomieszczenie podlega wysokim obciążeniom i jest intensywnie użytkowane, należy wybrać beton wysokiej klasy. W innym przypadku z czasem pojawią się różnorodne uszkodzenia, w tym m.in. pylenie.
  7. Czyszczenie posadzki betonowej nieodpowiednimi metodami. Dotyczy to przede wszystkim czyszczenia powierzchni zbyt ostrymi końcówkami, które prowadzą do zniszczenia zewnętrznej warstwy podłogi i pylenia.

Jak zabezpieczyć posadzkę przed pyleniem?

Można uniknąć pylenia podłogi betonowej, stosownie wzmacniając strukturę betonu i jego odporność na ścieranie. W tym celu warto zastosować specjalne impregnaty. W naszej ofercie znajdziesz kilka takich produktów. Jednym z nich jest FLOSIL H, czyli pielęgnator akrylowy, który poprawia proces wiązania świeżego betonu oraz ogranicza szybkie odparowywanie wody z betonu. Skutecznie ogranicza pylenie powierzchni betonowych.

Written by