Czy należy fugować nawierzchnię brukowaną?

Ułożona w piękny wzór kostka brukowa, jest dużym udogodnieniem dla użytkowników podwórza lub ogrodu. Jednakże, aby powierzchnia przez wiele lat była niezawodna, należy zabezpieczyć poszczególne jej elementy przed przemieszczeniem się. Nowoczesną i bardzo efektowną metodą są specjalne fugi do bruku.

Dlaczego fugi?

Spoiwo między kostkami działa jak klin – zamienia luźno ułożone kostki w jedną, spójną powierzchnię. Przez lata, jako spoiwa używano kruszywa. Niestety ma ono swoje wady. W trakcie użytkowania zaczyna się przemieszczać. Część zostaje przesunięta przez deszcz w najniższy punk nawierzchni, część wyniesiona na butach. Po jakimś czasie pył i wniesiony piasek połączą się z górną warstwą kruszywa, na której zaczną rosnąć rośliny. Dlatego, co kilka lat należy po raz kolejny zasypać nawierzchnię brukowaną. Niestety nie niesie do za sobą rozwiązania problemu – cały cykl ubywania kruszywa zaczyna się od nowa. Aby zachować wysoką estetykę i czystość nawierzchni zaleca się stosowanie fug do bruku. Najlepiej sprawdzą się zaprawy żywiczne oraz cementowe specjalnie skomponowane do fugowania bruku.

Fugi żywiczne i cementowe

Spoinowanie kostki na bazie żywicy ma bardzo wiele zalet. Fuga żywiczna jest przede wszystkim odporna na upały, duże mrozy, a także na wahania temperatury. Spowodowane jest to jej dużą elastycznością, która pozwala na temperaturowe zmiany wielkości kostki. Ponadto charakteryzuje się dużą przepuszczalnością wody. Na rynku dostępne są fugi żywiczne gotowe do użycia.
Chcąc zastąpić zaprawę żywiczą, zaprawą cementową, należy wybrać odpowiednią jej kompozycję. Fugi cementowe sprawdzą się w przypadku kostki betonowej, wyłożonej na nawierzchni średnio i wysoko obciążonej. To dobre rozwiązane dla miejsc takich jak strefy parkingowe, rozładunkowe, ale również obiekty architektury krajobrazu. Dzięki użyciu takiego spoiwa możliwe jest szybie obciążenie nawierzchni pełnym ruchem pieszym lub kołowym.

Written by