Czym jest jastrych — jak go stosować?

Wylewki podłogowe mogą być stosowane zarówno w przestrzeni publicznej, jak i przemysłowej, ale również w domach jednorodzinnych. Wszystko zależy od rodzaju materiałów użytych do ich wykonania. Obecnie, poza posadzkami cementowymi stosowane są wylewki z jastrychu. Na czym polega ich innowacyjność?

Co to jest jastrych?

Podłoga z jastrychu  to układany na stropie podkład, który twardnieje, wiążąc się z podłogą bazową, jednocześnie wyrównując w podłożu wszelkie nierówności. Istotną zaletą jest możliwość ich wykonania także pod terakotą, płytkami, wykładziną, dzięki czemu podłogi finalne lepiej znoszą obciążenia, odkształcanie się ich pod wpływem intensywnego użytkowania. Biorąc pod uwagę techniki jego wykonania, wyróżnia się jastrych suchy i mokry, ale też plastyczny i rzadziej z płyt prefabrykowanych.

Pod względem właściwości mieszanki podłogowej wyróżnić można jastrych: cementowy – inaczej betonowy, na bazie cementu portlandzkiego, gipsowy – tworzący grubą warstwę podkładu, magnezytowy – będący mieszanką tlenku magnezu oraz chlorku magnezu z organicznymi i nieorganicznymi wypełniaczami, asfaltowy – z lanego asfaltu, mączki kamiennej oraz piasku i wylewany na gorąco, anhydrytowy – z anhydrytem syntetycznym lub naturalnym, który wiąże się ze spowalniaczami, w celu zastygnięcia masy, a także samopoziomujący – tworzący idealnie gładką powierzchnię.

W jaki sposób wykonywać podłogi z jastrychu?

Posadzki z jastrychu można wykonywać na kilka sposobów, techniką związania ze stropem o grubości  20 mm — jako zaprawa cementowa wylewana bezpośrednio na konstrukcję  stropu. Drugim rodzajem jest  jastrych w warstwie rozdzielczej o grubości 30 mm, kładziony na folię budowlaną lub warstwę pokładową np. w chwili gdy wylewka na stropie nie może być zastosowana. Metoda pływająca o grubości 35 mm, nakładana jest na uprzednio ułożonej warstwie izolacyjnej oraz rozdzielającej, aby wylewka nie miała bezpośredniej styczności z konstrukcją stropu oraz ścianami budynku.