Czym są zaprawy PCC?

Beton posiada tak wiele zalet, że od lat jest jednym z najpopularniejszych materiałów budowlanych. Pomimo tego, wieloletnia eksploatacja sprawia, że nawet wysokiej jakości beton może ulegać korozji i zniszczeniom mechanicznym. Aby zapobiec ubytkom mogącym rzutować na funkcjonalność i bezpieczeństwo całego obiektu, przeprowadza się stosowne naprawy.

Produkcja i właściwości zapraw PCC

Zaprawy PCC stosuje się w celu napraw elementów betonowych i żelbetowych w przypadku ich silnego zniszczenia. Odpowiednio dobrane specyfiki pozwalają uzupełnić ubytki trwałe przy minimalnym czasie trwania prac wykończeniowych. Zaprawa PCC jest to beton polimerowo-cementowy otrzymywany poprzez dodanie polimeru, oligomeru lub ewentualnie monomeru do mieszanki betonowej w ilości ponad 5% masy cementu. Chemiczna reaktywność modyfikatora dzieli betony PCC na dwie grupy:

 • post-miv, czyli PCC polimeryzujące po zmieszaniu – do mieszanki betonowej wprowadzane są chemicznie aktywne chemoutwardzalne żywice syntetyczne, monomery lub prepolimery. Polimeryzacja przebiega jednocześnie z hydratacją cementu;
 • pre-mix, czyli PCC spolimeryzowane przed zmieszaniem – do mieszanki betonowej wprowadza się zasadniczo niereaktywne chemiczne polimery.

Do zapraw PCC można stosować m.in. polimery akrylowe, kopolimery styrenowo-akrylowe, kopolimery styrenowo-butadienowe, żywice epoksydowe czy polioctan winylu. Wybór uzależniony jest od szczelności, przyczepności i chemoodporności oraz ewentualnie możliwości przebarwień betonu. W ten sposób zaprawa zyskuje wytrzymałość na rozciąganie i zgniatanie, szczelność, odporność na mróz i środki chemiczne, zwiększoną wytrzymałość na ścieranie, a także przyczepność do stali, betonu i ceramiki budowlanej. Jednak w porównaniu do zwykłych betonów PCC wykazują niższą odporność cieplnaą i moduł sprężystości. W zależności od użytego polimeru różna może być także wytrzymałość na ściskanie.

 

Zastosowanie zapraw PCC

Poszczególne rodzaje zapraw charakteryzują się nieco innymi właściwościami, przez co mają także różne zastosowania. Są one używane m.in. do napraw powierzchni obciążonych i nieobciążonych dynamicznie, a także powierzchni pionowych i poziomych (w tym sufitowych). Za pomocą zapraw PCC można naprawiać:

 • balkony,
 • stropy,
 • wsporniki,
 • słupy i dźwigary konstrukcyjne,
 • budowle monolityczne,
 • konstrukcje szkieletowe,
 • konstrukcje żelbetowe (np. kominy czy chłodnie),
 • parkingi,
 • mosty żelbetowe,
 • stacje benzynowe,
 • płyty lotniskowe,
 • place manewrowe,
 • posadzki betonowe.

Sam proces poprawnego zastosowania zaprawy PCC składa się z czynności oczyszczających podłoże, zabezpieczenia odsłoniętej stali zbrojeniowej i wykonania poszczególnych warstw, a także czynności pielęgnacyjnych na czas wiązania i twardnienia. Jednak poszczególne czynności nakładania zaprawy mogą być różne w zależności od miejsca i mieszanki. Należy wiec stosować się do instrukcji zamieszczonych przez producentów.

 

Written by