Czym wypełnić pęknięcia w betonie?

Beton to materiał o wielu zastosowaniach i niezwykle wysokiej odporności na ściskanie, który po wykorzystaniu odpowiedniego zbrojenia może radzić sobie doskonale także z siłami zginającymi. Z uwagi na swoje właściwości związane z dobrą twardością i niewielką ścieralnością oraz możliwością użycia rozmaitych środków powierzchniowych niezwykle często jest wybierane do przygotowywania podłóg poddawanych znacznym obciążeniom np. w przemysłowych obiektach produkcyjnych, halach magazynowych czy zadaszonych parkingach. W sytuacji, gdy oddziaływania zewnętrzne przekraczają założone w projekcie granice lub popełniono błędy wykonawcze, na powierzchni betonu mogą pojawić się uszkodzenia wymagające skutecznej naprawy posadzki. Przekonajmy się, jakie preparaty można w takich sytuacjach wykorzystać.

Jak radzić sobie z pęknięciami w betonie?

Pęknięcia w betonie mogą pojawiać się z różnych powodów. Często w grę wchodzi nieprawidłowy dobór składu mieszanki czy zła jej pielęgnacja. Zdarza się, że przyczyną są niewłaściwe dylatacje i związane z nimi naprężenia wewnętrzne. Nierzadko powodem będą też nadmierne obciążenia bądź silne wibracje. Sposobem na poradzenie sobie z takimi sytuacjami jest staranna naprawa miejsc, gdzie wystąpiły defekty. Wymaga to pozbycia się luźnego materiału, oczyszczenia brzegów oraz zastosowania odpowiedniego wypełnienia. W tym celu należy sięgnąć po zaprawy naprawcze.

Z jakich zapraw naprawczych warto korzystać?

Rodzaj zaprawy naprawczej powinien być dopasowany do charakterystyki danej powierzchni. Firma CEMIX oferuje szeroką gamę zapraw naprawczych RENOCEM, przeznaczone do posadzek, płyt dachowych, zbiorników, ramp, belek oraz słupów. Wśród nich znajdują się m.in. RENOCEM FC, będący konstrukcyjną szpachlą-wyprawą do betonu o grubości 0,5–5 mm, RENOCEM S, czyli zaprawa naprawcza do grubości 5–50 mm, RENOCEM SC, który jest samozagęszczalnym półciekłym mikrobetonem do grubości >10 mm czy RENOCEM SCC, tj. półciekła masa naprawcza do grubości >10 mm.