Jak poprawić szczelność betonu?

Beton to najpowszechniejszy materiał konstrukcyjny wykorzystywany w budownictwie już w czasach starożytnego Rzymu. Podstawowymi jego składnikami są: spoiwo hydrauliczne (cement), kruszywo i woda. Na skutek fizyko-chemicznych reakcji zachodzących pomiędzy składnikami beton twardnieje i w zależności od proporcji poszczególnych jego elementów tworzy materiał różnej klasy i gęstości. Ze względu na działanie czynników zewnętrznych, pogodowych lub uszkodzeń mechanicznych warto zastosować zabiegi mające na celu poprawę jego szczelności i ochronę.

Uszczelniacz krystalizujący

Najpopularniejszym sposobem poprawy szczelności i zmniejszenia nasiąkliwości betonu jest zastosowanie domieszek uszczelniających. W zaczynie cementowym istnieją pory kapilarne, które tworzą w strukturze betonu sieć kanalików. To właśnie nimi woda lub inne czynniki agresywne przedostają się do wnętrza tego materiału. Dzięki użyciu domieszek chemicznych jesteśmy w stanie wypełnić pory, a przez to zwiększyć trwałość i szczelność betonu. Popularną metodą hydroizolacji jest głęboka rekrystalizacja. Polega ona na budowaniu nierozpuszczalnych kryształów w porach kapilarnych wewnątrz betonu. Kryształy te powstają poprzez użycie specjalnych domieszek chemicznych w postaci zaprawy do wcierania, natrysku lub dodając je w suchej postaci do świeżego betonu. W ten sposób można zabezpieczać wszystkie konstrukcje betonowe takie jak: fundamenty, mury, podłogi, kominy, parkingi podziemne, tunele, a nawet wieże ciśnień, baseny i zbiorniki wodne. Krystalizacja uszczelnia beton będący pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, wszystkie szczeliny i mikropęknięcia. Pozwala jednak wciąż na przepuszczalność pary wodnej. Dodatkowo zabezpieczenie krystalizacją jest trwałe, a z biegiem czasu zwiększa się jego skuteczność. Oprócz funkcji kapilarnych, czyli budowy nierozpuszczalnych kryształów wewnątrz betonu, krystalizacja pełni także funkcje ochronne – tworzy stałą i wodoszczelną warstwę izolacyjną na powierzchni materiału budowlanego. Ponad to chroni zbrojenie przed korozją i uodparnia powierzchnię betonu na mróz oraz oddziaływanie środków chemicznych niesionych przez wodę oraz inne ciecze takie jak: benzyna, ropa, czy oleje.

Taśmy pęczniejące i zaprawy korkujące

Do uszczelniania styków konstrukcji budowlanych wykorzystywana jest pęczniejąca pod wpływem wody taśma elastomerowa, która znajduje się wewnątrz konstrukcji. Służy ona głownie do zabezpieczenia połączeń ścian i dna zbiorników oraz studzienek, a także szwów roboczych w konstrukcjach betonowych i połączeń kolejnych warstw betonu. Do cieknących otworów w konstrukcjach betonowych szerokie zastosowanie mają mineralne zaprawy korkujące. Służą one zarówno do zatrzymania nagłych wycieków wody, jak i zabezpieczenia konstrukcji znajdujących się pod powierzchnią ziemi takich jak: baseny, rurociągi i fundamenty.

 

Written by