Jak stosować mostek sczepny?

Posadzki przemysłowe muszą być wykonane z materiałów najwyższej jakości, które zapewnia bezpieczne i wieloletnie bezpieczne użytkowanie podłóg w pomieszczeniach przeznaczonych dla ruchu ciężkiego i bardzo ciężkiego. W przypadku obiektów oddanych do użytku już jakiś czas temu może się zdarzyć konieczność wymiany warstwy wierzchniej posadzki. Dlaczego należy pamiętać o zastosowaniu mostku sczepnego i na czym on polega?

Na czym polega mostek sczepny podczas napraw posadzek przemysłowych?

Mostek sczepny ma za zadanie połączyć ze sobą nową wylewaną warstwę posadzki na istniejącym już podłożu. Zalecane jest jego zastosowanie przy konieczności wylania kilku warstw betonu w różnym czasie. Oparty jest on na zaawansowanej chemii o dużym stopniu  adhezji, czyli przyczepności, często porównywany jest preparatami gruntującymi, używanymi przed zastosowaniem docelowego materiału wykończeniowego.

Preparaty te zwiększają przyczepność międzywarstwową w przypadku użycia warstw z betonu, żelbetonu, powierzchni kamiennych. Dzięki zaawansowanej chemii podłoże zyskuje wysoką odporność na wodę i mróz, dlatego poza naprawami podłóg przemysłowych mostki sczepne wykorzystywane są też w przypadku usuwania nieszczelności oczyszczalni ścieków, infrastruktury kanalizacyjnej — ogólnie w budownictwie hydrotechnicznym.

O czym trzeba pamiętać decydując się na mostek sczepny?

Mostek sczepny zalecany jest szczególnie w przypadku gruntu rodzimego o bardzo niskiej chłonności typu szczelny beton, bądź w przypadku podłoży mających styczność z metalem. Pominięcie tego etapu może doprowadzić do odspojenia się nowej wylewki. Przystępując do wylewania spoiwa sczepnego należy pamiętać o dokładnym oczyszczeniu i odpyleniu podłoża, wraz z usunięciem resztek pokruszonego starego betonu. Preparat ten nakładany może być metodą murarską, wymieszany z właściwą zaprawą budowalną. Ważne jest, aby rodzaj warstwy sczepnej dobrać parametrami i właściwościami do sposobu użytkowania posadzki.