Jaki beton najlepiej sprawdza się na posadzki?

Wzniesienie budynku dopasowanego do rodzaju wykonywanej w nim działalności wymaga nie tylko zastosowania odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych, ale również wyboru materiałów o wymaganych parametrach wytrzymałościowych. W większości obiektów o znacznej kubaturze wykorzystywanych do działalności produkcyjnej lub magazynowej stosuje się właściwą posadzkę przemysłową zrobioną z betonu, kruszywa oraz dodatków o charakterystyce wynikającej z występujących obciążeń statycznych, pochodzących z masy budowli i jej wyposażenia, a także planowanych obciążeń dynamicznych powodowanych przez ruch maszyn czy przejeżdżanie pojazdów. Przekonajmy się, jak są zbudowane takie podłogi i z czego się je robi.

Jak powstaje betonowa posadzka przemysłowa?

W przypadku najpopularniejszych dziś w przypadku budynków przemysłowych obiektów o konstrukcji stalowej z reguły wykonuje się posadzkę betonową o powierzchni utwardzanej w wybrany przez projektanta i dopasowany do konkretnego zastosowania sposób. Zwykle w grę wchodzą tu podłogi pływające, a więc składające się z ulepszonego podłoża mającego postać wyrównanej nawierzchni z podbudową z betonu podkładowego C8/10 albo C12/15. Jest ono przykrywane tzw. warstwą poślizgową, która powinna eliminować tarcie między podkładem a płytą posadzki. Najczęściej jest ona robione z grubej i wytrzymałej folii polietylenowej. Na niej wylewana jest płyta posadzkowa o grubości oferującej potrzebną sztywność. Zastosowany beton powinien zachowywać wysoką odporność na ścieranie, a jednocześnie wykazywać niski skurcz. Najczęściej używane klasy betonu to C20/25, C25/30 lub C30/37, do których dodaje się włókna syntetyczne lub stalowe podnoszące elastyczność.

Jak utwardza się posadzkę?

Parametry użytkowe posadzki w dużym stopniu wynikają z wykończenia jej powierzchni. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest użycie technologii DST (Dry Shake Topping), która polega na mechanicznym wtarciu w ulegający wiązaniu materiał odpowiedniej posypki.