Jakie właściwości ma beton samozagęszczalny?

Beton samozagęszczalny to specjalna mieszanka betonowa, która powstaje z nowoczesnych domieszek chemicznych, takich jak superplastyfikatory, środki napowietrzające i dodatki zwiększające lepkość. Odpowiednio dobrane składniki wpływają na jego konsystencję oraz właściwości. Beton ten, zgodnie ze swoją nazwą, nie wymaga wibrowania. Jakie są jego najważniejsze właściwości? Gdzie znajduje zastosowanie? Dowiesz się w dalszej części naszego wpisu.

Czym wyróżnia się beton samozagęszczalny?

Beton samozagęszczalny to rodzaj betonu konstrukcyjnego, który w odróżnieniu od tych standardowych charakteryzuje się dużą większą płynnością. Jest to jednak dość ciekawa cecha, gdyż jednocześnie wskaźnik wody do cementu jest w przypadku tego betonu stosunkowo niski. Jego konsystencja nie jest wynikiem wody zarobowej, lecz odpowiednim składem mieszanki oraz zastosowaniem specjalnie dobranych domieszek. To właśnie dzięki temu betony samozagęszczalne gwarantują odpowiednią nośność i trwałość konstrukcji. Doceniane są przede wszystkim za to, że znacznie przyspieszają pracę, dając lepsze efekty niż przy zastosowaniu standardowych betonów.

Przy wylaniu betonu samozagęszczalnego nie ma konieczności wibrowania mechanicznego mieszanki, a powietrze jest w niej odprowadzane podczas rozpływu pod wpływem siły wyporu. Wpływa to na obniżenie kosztów prowadzonych prac, gdyż nie trzeba posiadać lub wynajmować specjalistycznych wibratorów. Z tego też powodu ten rodzaj betonu wykorzystywany jest zwykle przy zbrojeniu w formie prętów lub siatek, a także podczas betonowania elementów o skomplikowanych kształtach. Beton samozagęszczalny może swobodnie przedostać się, aby wypełnić całą przestrzeń przeznaczoną do zabetonowania. Stosując odpowiednie domieszki, można uzyskać bardzo płynną masę, co w przypadku niektórych zastosowań jest wskazaną cechą, przy czym po utwardzeniu beton gwarantuje wszystkie oczekiwane parametry, takie jak np., wytrzymałość na ściskanie i zginanie, mrozoodporność itd.

Podsumowując: najważniejszymi cechami betonu samozagęszczalnego jest samorozlewność i samoodpowietrzanie. Dzięki tym właściwościom nie ma konieczności stosowania sprzętu wibracyjnego, co wpływa na specyfikę zastosowania tego betonu, który wykorzystywany jest m.in. przy konstrukcjach gęsto zbrojonych.

Written by