Rodzaje zapraw i ich zastosowania

Zaprawa to mieszanka kilku składników dobranych tak, by uzyskać pożądane właściwości, w  szczególności spajające. Dodatkowo zaprawa zapewnia izolację akustyczną i termiczną, a do tego wzmacnia powierzchnię, zapobiegając negatywnym zjawiskom. Oczywiście w zależności od przeznaczenia wykorzystywane są różne rodzaje zapraw. Jakie typy wyróżniamy?

Jak dzielimy zaprawy?

Zaprawy możemy podzielić na kilka grup.

W zależności od wykorzystanych składników, w tym od rodzaju spoiwa dzielimy je na:

 • zaprawy cementowe,
 • zaprawy wapienne, 
 • zaprawy cementowo-wapienne, 
 • zaprawy gipsowe, 
 • zaprawy gipsowo-wapienne.

Z kolei w zależności od właściwości dzielimy je na:

 • zaprawy zwykłe, 
 • zaprawy ciepłochronne,
 • zaprawy szybkowiążące, 
 • zaprawy wodoszczelne.

Duże znaczenie ma również szczególna grupa produktów, czyli zaprawy naprawcze do betonu.

Rodzaje zapraw ze względu na rodzaj spoiwa

Poznajmy bliżej rodzaje zapraw w zależności od zastosowanego spoiwa.

Oto kilka ważnych informacji:

 • Zaprawy cementowe są wytrzymałe, twardnieją na powietrzu i w wodzie, są mało nasiąkliwe, wykazują wysoki współczynnik przenikania ciepła. Ich zastosowanie to głównie murowanie ścian i fundamentów, wykonywania wylewek.
 • Zaprawy wapienne twardnieją pod wpływem działania dwutlenku węgla. Niestety proces ten jest czasochłonny, więc wymaga sztucznego przyśpieszenia. Stosuje się je głównie do tynków wewnętrznych.
 • Zaprawy cementowo-wapienne łączą zalety zapraw cementowych i wapiennych. Oznacza to, że szybko wiążą i twardnieją, są wytrzymałe. Stosuje się je do murowania ścian i fundamentów, a także do tynków i gładzi.
 • Zaprawy gipsowe, których właściwości zależą od zastosowanych proporcji. Z powodu niskiej odporności na wilgoć są stosowane głównie do tynkowania ścian i stropów wewnątrz budynków.