Spoiwa mineralne

Rodzaje spoiw

Spoiwa mineralne to substancje wiążące otrzymywane w wyniku wypalania i mielenia surowców mineralnych, które w reakcji z wodą ulegają procesowi wiązania i twardnienia. Wyróżnia się dwa rodzaje spoiw: powietrzne i hydrauliczne.

Spoiwa powietrzne twardnieją w wyniku reakcji z powietrzem, a zalicza się do nich wapno, spoiwo magnezjowe, gips oraz spoiwo krzemianowe. To najstarszy rodzaj lepiszcza, znany i używany już w czasach starożytnych przez Egipcjan i Babilończyków.

Spoiwa hydrauliczne, to substancje twardniejące w kontakcie z wodą i powietrzem. Zalicza się do nich: cement oraz wapno hydrauliczne. Spoiwa znane były już w starożytnym Rzymie, jednak do powszechnego użytku zostały wprowadzone dopiero w XVIII wieku.

 

Cechy spoiw mineralnych

Spoiwa mineralne charakteryzują się miałkością, stałością objętości, twardnieniem, kalorycznością i odpornością na wpływ chemikaliów.

Miałkość to stopień zmielenia ziaren spoiwa, których wielkość wpływa na czas wiązania.

Zdarza się, że materiał budowlany ulegnie zmianie objętości w wyniku procesu pęcznienia i skurczu. Spoiwa mineralne charakteryzują się stałą objętością, co zapewnia im odporność na nieprzewidziane zmiany i procesy.

Proces wiązania zachodzi wraz z dodaniem wody do spoiwa. Substancja zaczyna gęstnieć, by w efekcie przyjąć postać ciała stałego. Wraz z jej stwardnieniem rozpoczyna się drugi etap zwany twardnieniem.

W czasie wiązania spoiwo wydziela ciepło, co przyspiesza cały proces. Cecha ta określana jest, jako kaloryczność.

Ostatnią cechą jest odporność jest na agresję chemiczną, która może zmienić właściwości substancji. Spoiwa mineralne są odporne na obecność obcych związków chemicznych, dzięki czemu zachowują swoje wartości.

Written by