Gdzie stosuje się beton hydrotechniczny?

Beton to materiał powszechnie stosowany w budownictwie. Różnorodność proporcji materiałów wykorzystywanych do jego produkcji oraz wprowadzenie licznych modyfikacji pozwoliło na stworzenie odpornych na różne czynniki zewnętrzne mieszanek, które sprawdzają się w budowie stabilnych i wytrzymałych konstrukcji o różnorodnym przeznaczeniu.

Jednym z powszechnie wykorzystywanych rodzajów tego materiału jest beton hydrotechniczny. Do takiej produkcji betonowej zaprawy używane są wysokiej jakości kruszywa oraz cement. Za jej specyfikę odpowiadają m.in. proporcje dodawanego do mieszanki cementu, który stosowany jest w ograniczonych ilościach, co pozwala na stworzenie materiału charakteryzującego się szczególnymi właściwościami.

Beton hydrotechniczny w większości jest wyeksponowany na oddziaływanie zmiennych warunków atmosferycznych, nierzadko ekstremalnych (w tym niskich i wysokich temperatur), dlatego niezwykle ważne jest to, by wyróżniał się takimi cechami jak wysoka wodoszczelność, mrozoodporność oraz odporność na ścieranie warstw. Kluczowe jest również to, by charakteryzował się minimalnym skurczem oraz niskim ciepłem wydzielanym podczas hydratyzacji. Ze względu na podobieństwo właściwości uznaje się, że ten rodzaj betonu jest połączeniem cech betonu wodoszczelnego i odpornego na ścieranie, co w porównaniu z tymi rodzajami jeszcze zwiększa jego trwałość, która objawia się wysoką klasę wytrzymałościową mieszczącą się w przedziale B25 – B40.

Do czego wykorzystuje się beton hydrotechniczny?

Ze względu na swoje nietypowe właściwości beton hydrotechniczny wykorzystywany jest głównie do tworzenia stabilnych i niezwykle wytrzymałych konstrukcji mających nieustanny kontakt z wodą w różnej postaci bądź też całościowo lub częściowo w niej zanurzonych. Tym samym stosuje się go przy budowie dużych rozmiarów mostów, wiaduktów, platform wiertniczych, tam, śluz i zapór wodnych. Beton hydrotechniczny znajduje zastosowanie również przy budowie nadbrzeży. Istotna rola tego rodzaju betonu w budownictwie wodnym jest wynikiem tego, że jako jeden z niewielu materiałów zachowuje swoją pierwotną, stabilną strukturę przy stałym dostępie do wody i lodu oraz przy dużej wilgotności powietrza i mgłach.

Otóż budowle zanurzone w wodzie są szczególnie narażone na ścieranie, co przy dużej intensywności może prowadzić do wytarcia warstwy osłaniającej zbrojenie konstrukcji, a tym samym znacząco wpłynąć na stabilność obiektu. Takie działanie zwiększa również podatność materiału na korozję, która obniża jego jakość i zagraża wytrzymałości całej budowli. Tego rodzaju problemy budownictwa wodnego rozwiązuje właśnie zastosowane betonu hydrotechnicznego, dzięki któremu uzyskuje się trwałe i wodoszczelne konstrukcje, które się nie ścierają ani nie pękają pod wpływem działania niskich temperatur. Przy czym warto pamiętać, że wykorzystanie betonu hydrotechnicznego musi być poprzedzone każdorazowym opracowaniem specjalnych receptur zapraw sprawdzających się w konkretnych warunkach.

Written by