Wykorzystanie betonu

Standardowy i niestandardowy

Przez wiele lat zdecydowana większość konstrukcji budowlanych nie ulegała zmianie. Powodem było bazowanie na jednakowych pomysłach i patentach. Budowlańcy wykorzystywali niemal identyczne projekty, substancje i materiały budowlane. Z czasem jednak konstrukcje budynków zaczynały ewoluować. Kształt, wielkość, masa i projekt zaczął się rozwijać. Zmieniały się konstrukcje budowli o charakterze specjalistycznych, a także tradycyjne budynki. Projekty ewoluowały, a wraz z nimi materiały wykorzystywane do ich realizacji.

Ewolucja substancji

Historia ewolucji budynków związana jest z rozwojem betonu. Przez wiele lat konsystencja spoiwa nie ulegała zmianie, gdyż nie zachodziła taka potrzeba. Tradycyjny skład odpowiadał tradycyjnym budynkom. Jednak wraz z ewolucją konstrukcji obiektów budowlanych, narodziła się potrzeba wprowadzenia zmian w konsystencji betonu. Chcąc sprostać wymaganiom konstruktorów, producenci zaczęli zmieniać składniki i właściwości spoiwa. Beton zmieniał płynność, kurczliwość i urabialność. Zmianie ulegały właściwości techniczne, następowała redukcja ciężaru, czas wiązania i stopień zbrojenia. Producenci zaczęli tworzy substancję adekwatną do wymagań. Dobór  substancji betonu musi odpowiadać indywidualnemu zapotrzebowaniu konstruktorów.

Obecnie producenci dysponują różnymi rodzajami betonów. Wśród nich można znaleźć beton samozagęszczalny, ze zbrojeniem rozproszonym, samopoziomującym, lekki, wysokowartościowy, wodoszczelny, architektoniczny oraz betony odporne na ścieranie. Każdy z nich można wykorzystać do tworzenia określonego rodzaju konstrukcji.

Written by