FUGI CEMENTOWE WYSOKOWYTRZYMAŁE

 

FLOWPOINT – to szybkowiążąca mineralna zaprawa fugowa (spoina) o dużej gęstości, płynna w momencie aplikacji, pozwalająca na szybkie obciążenie nawierzchni brukowej pełnym ruchem pieszym lub kołowym. Spełnia restrykcyjne wymogi brytyjskiej normy BS 7533. Posiada aprobatę IBDiM.


Właściwości:

  • Płynny w trakcie aplikacji, osiąga wytrzymałość na ściskanie > 50 MPa (wynik przy użyciu 4,0 l wody na 25 kg), a wiązanie początkowe następuje w ciągu 15 min
  • Ruch pieszy możliwy jest po około 1 godz. a ruch kołowy po około 4 godz. (zależnie od temperatury)
  • Jest łatwy do przygotowania; suchą mieszankę miesza się tylko z wodą
  • Może wypełnić fugi o szerokości 5-50 mm i głębokości 30- 200 mm

Zastosowanie:

  • stosowany jest do spoinowania nawierzchni obciążonych ruchem ciężkim chodników, parkingów, jezdni itp. trwale związanych ze sztywnym podłożem .

 

Karty techniczne:

1364934690_pdf FLOWPOINT