Fugowanie bruków

 

Nasza oferta produkcyjna obejmuje cementowe i żywiczne fugi do bruków, przeznaczone do powierzchni obciążonych ruchem lekkim, średnim oraz ciężkim.

Fugi cementowe i żywiczne – nasza oferta

1. FLOWPOINT – fuga mineralna

FLOWPOINT jest szybko wiążącą mineralną płynną w momencie aplikacji, fugą o dużej gęstości pozwalającą na szybkie obciążenie pełnym ruchem. Fuga zgodna jest ze restrykcyjnymi wymogami Brytyjskiej Normy BS 7533.

FLOWPOINT jest idealny dla wszystkich nawierzchni, gdzie jest wymagana sztywna fuga lub gdzie występują nawierzchnia trwale związana z sztywnym podłożem.

MIESZANIE I APLIKACJA

Bezpośrednio przed stosowaniem należy upewnić się, że szczeliny między kostkami są czyste i wolne od wypełnień. Nawierzchnię i szczeliny należy wcześniej zwilżyć i utrzymywać w stanie wilgotnym aż do utwardzenia fugi. Do 25 kg worka zawierającego FLOWPOINT dodajemy 4,25 litra wody i mieszamy od 3 do 5 minut, aż do uzyskania gładkiej konsystencji bez grudek . Zaprawę należy stosować bezzwłocznie. Fugę wprowadzamy do szczelin między kostkami poprzez wlewanie i rozciągamy przy użyciu gumowej ściągaczki. Zaprawa powinna być stale uzupełniana na całej powierzchni, w miejscach gdzie uprzednio nałożona fuga wpłynęła do szczelin i obniżyła górny poziom poniżej góry kostki. Przy użyciu gumowej ściągaczki, należy usunąć nadmiar fugi z powierzchni kostki. Powierzchnię fugi należy stale zwilżać delikatnym natryskiem wody do czasu związania. Gdy fuga stwardnieje i osiągnie początkowe utwardzenie należy całą powierzchnię fugi i kostki oczyścić przy pomocy szczotki z dużą ilością wody tak by nie pozostawić jej śladu na kostce.

Opis stosowania

Opakowania to 25 kg worki papierowe na paletach .
Przechowywać należy w zamkniętych suchych pomieszczeniach w oryginalnym opakowaniu w temperaturze od 5 ° C do 30 ° C. Unikać mrozu. Jeśli jest odpowiednio przechowywany to okres przydatności wynosi używany 6 miesięcy od daty pokazanej na worku.
Wydajność to 13,9 l (około) zaprawy na 25 kg worek. Kolor naturalny szary.

Fugowanie bruków Fugowanie bruków

2. ECO-FIT Fuga żywiczna pod ruch lekki

ECO-FIT jest dwuskładnikowym trwałym wypełnieniem, na bazie żywicy syntetycznej
i wypełniaczy kwarcowych. Stosuje się do wypełnienia fug kostek brukowych i innych
elementów układanych na chodnikach, placach, parkingach i skarpach o szerokości min 5
mm . Przeznaczona jest dla nawierzchni obciążonych ruchem lekkim i średnim.

Instrukcja stosowania

Przygotowanie fug
Wszystkie dylatacje przed wypełnieniem winny być suche i wolne od porostów i odłamków .Podłoże winno być wodoprzepuszczalne i odpowiednio do planowanych obciążeń ustabilizowane.
Fuga w których ma być zastosowany ECO-FIT musi mieć szerokość min. 5 mm i głębokość min. 2,5 cm na całej długości. Głębokość fugi powyżej 2,5 cm należy wypełnić materiałem podłoża .W przypadku fug szerszych od 15 mm jej głębokość należy określić indywidualnie.

Ograniczenia

ECO-FIT nie należy stosować podczas deszczu lub gdy podłoże jest mokre. Nie należy
stosować ECO-FIT także w temperaturach poniżej 5 o C

Świeżo fugowane nawierzchnie należy chronić przez min. 24 h przed deszczem poprzez przekrycie folią.

Aplikacja

ECO-FIT dostarczony jest w wiadrach z kruszywem i dołączoną do niej butelką z żywicą.
Butelkę należy opróżnić do wiadra i wymieszać z kruszywem za pomocą mieszadła mechanicznego przez ok. 3 min do uzyskania jednolitej masy . Po rozsypaniu masy na nawierzchni należy za pomocą packi gumowej i szczotek umieścić Eco-fit w wnętrzu fugi. Całość zakańczamy w momencie gdy fugi są całkiem wypełnione i lekko ubite. Utwardzenie chemiczne fugi następuje w kontakcie z powietrzem w okresie 8-24h w temperaturze 15-20 oC i 4-8 h w temp.> 20 oC.

Fugę można obciążać pełnym ruchem po 7 dniach.

Fugowanie bruków Fugowanie bruków

3. Fuga żywiczna ROMPOX V1 i V2 dla bruków obciążonych ruchem ciężkim i ekstremalnie ciężkim

ROMPOX V1 i V2
ROMPOX V1 – jest zaprawa fugujaca przeznaczona do obciążeń dużych i średnich

ROMPOX V2 – jest zaprawa fugująca przeznaczona do ekstremalnie dużych obciążeń

 

Żywiczna fuga do bruków wysoko obciążonych.

 • wytrzymałość na ruch aut osobowych – ROMPOX V1 – kostka 8/11
 • wytrzymałość na obciążenie ruchem aut do 40 ton – ROMPOX V2 – kostka 8/11
 • dobre wiązania z podłożem, podbudowa na bazie cementu,
 • szybkie wykonanie,
 • rozwiązanie profesjonalne,
 • doskonały stosunek wartości do ceny,
 • gwarancja wieloletniego użytkowania bez konieczności wykonywania działań konserwujących.

Obszary zastosowań: obszary wzmożonego ruchu aut ciężarowych i autobusów, bazy transportowe, zatoczki autobusowe

 • średnie natężenie ruchu
 • szerokość fugi min. 8 mm
 • głębokość fugi min. 30 mm
 • samozagęszczalna
 • znikome przepuszczanie wody
 • dwuskładnikowa żywica epoksydowa
 • szybka gotowość do ruchu
 • temperatura podłoża > 7o C

Fugowanie bruków

4. PRO-BED HS – sztywne podłoże pod bruki

PRO-BED HS to specjalna sucha mieszanka drobnoziarnistego mikrobetonu, służąca do wykonania trwałego sztywnego podłoża dla nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej.
Spełnia restrykcyjne wymogi brytyjskiej normy BS 7533 i posiada aprobatę IBDiM.

 • Uzyskuje wytrzymałość na ściskanie > 20 MPa – 1 dzień, > 40 MPa – 7 dni, > 45 MPa – 28 dni
 • Pozwala na wprowadzenie ruchu pieszego po 12 godz., a kołowego po 24 godz.
 • Układa się go warstwą o grubości 10-75 mm
 • Pakowany jest do worków 25 kg

Zastosowanie:

 • Jako podłoże dla sztywnych nawierzchni brukowych z płytek, kostki betonowej lub kamiennej
 • Jako podłoże pod krawężniki na mostach i innych obiektach inżynieryjnych

Stosuje się ją jako podłoże sztywnych nawierzchni brukowych z płytek, kostek betonowych i kamienia naturalnego oraz jako podkład pod krawężniki.

Nawierzchnia zbudowana z zastosowaniem PRO-BED HS umożliwia obciążenie ruchem pieszym po 12 h a ruchem samochodowym po 24 h.

Podłoże winno być równe i stabilne bez wyraźnych odkształceń. Czyste podłoże należy nasączyć wodą, lecz kałuże stojącej wody przed rozpoczęciem układania PRO-BED HS należy usunąć. Dla poprawienia przyczepności do podłoża zaleca się stosowanie warstwy sczepnej PRO-PRIME. Stosuje się go tylko w przypadku nawierzchni sztywnych i trwale wiążących bruk z podłożem.

Do 25 kg PRO-BED HS należy dodać od 2,4-2,8 l wody i mieszać ok 3-5 min. Na czyste, utwardzone ewentualnie zagruntowane podłoże nakładamy wymieszany z wodą PRO-BED HS w warstwie 10-100 mm. Dla uzyskania grubszych warstw należy czynność powtórzyć za każdym razem nakładając PRO-PRIME. Po wyrównaniu warstwy wierzchniej PRO-BED HS przystępujemy do układania nawierzchni lub krawężników.
Fugowanie bruków

 

Karty techniczne: