Warstwa kontaktowa do wiązania posadzki z podłożem

Warstwa kontaktowa to preparat do gruntowania trudnych powierzchni. Ma poprawić ich chłonność, przyczepność i stworzyć barierę pomiędzy podłożem a nowo nakładaną warstwą posadzki. Poprawia ona nośność podłogi, jej trwałość, ale przede wszystkim wyrównuje ją. Warstwę kontaktową stosuje się zwykle na podłożach o niskich parametrach wytrzymałościowych, np. wilgotnych, zalanych olejami lub innymi tłuszczami, które utrudniają kładzenie posadki. Dzięki zastosowaniu warstwy kontaktowej aplikowanie jastrychu betonowego jest o wiele łatwiejsze.

Zastosowanie warstwy kontaktowej

Warstwa kontaktowa stosowana jest zwykle przy klejeniu posadzek betonowych, które są trwałe i równe, tj. nie posiadają pęknięć i uszczerbków. W przypadku, kiedy podłoże jest nierówne, przed zastosowaniem preparatu Pro-Prime należy skorzystać z zaprawy naprawczej np. Renocem FC. To doskonała, ultraszybka zaprawa na bazie cementu portlandzkiego, stosowana wszędzie tam, gdzie niezbędne jest szybkie utwardzanie materiału a także do uzupełniania ubytków czy naprawy posadzek i dylatacji.

Polecana przez nas warstwa kontaktowa

Do łączenia warstw sztywnego podłoża polecamy Pro-Prime. To mineralno-polimerowy preparat kontaktowy (sczepny), łączący trwale warstwy mineralne ze sobą oraz sztywne podłoże drogowe z kostką betonową lub kamienną. Spełnia restrykcyjne wymogi brytyjskiej normy BS 7533 i posiada aprobatę IBDiM. Najważniejsze jego właściwości to:

  • łączy warstwy z siłą przyczepności >2 MPa,
  • jest łatwy do przygotowania – suchą mieszankę miesza się tylko z wodą,
  • z 20 kg (worek) uzyskuje się około 15 m2 warstwy łączącej,
  • nakłada się go warstwą o grubości 1-2 mm.

Pro-Prime zwykle stosuje się do:

  • łączenia ze sobą warstwy sztywnego podłoża z zapraw lub betonu z nawierzchnią z kostki betonowej lub kamiennej,
  • łączenia ze sobą warstw mineralnych zapraw i betonów.

1364934690_pdf PRO-PRIME