Zaprawy naprawcze do betonu

Posadzki betonowe, szczególnie w zakładach przemysłowych, na skutek działania czynników mechanicznych często ulegają zniszczeniu. Jeśli szukaliście Państwo sposobów na naprawę betonu, to zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą zapraw naprawczych do betonu i innych produktów pozwalających na renowację i naprawę uszczelnień w betonie.

Dzielimy się również wiedzą dotyczącą szczegółowego opisu technologii stosowania naszego systemu naprawy i reprofilacji konstrukcji żelbetowych RENOCEM. Systemy te stosujemy przy renowacji odpowiedzialnych elementów konstrukcyjnych, takich jak belki, słupy, płyty dachowe, zbiorniki, rampy, mosty, posadzki i inne.

Przygotowanie powierzchni do nałożenia zaprawy

Pierwszym krokiem w procesie naprawy betonu powinno być przygotowanie powierzchni. Naprawy ubytków na elementach żelbetowych należy przeprowadzać na przygotowanych powierzchniach.

Wszystkie luźne elementy betonu muszą być usunięte, a powierzchnia betonu wolna od mleczka cementowego, luźnego kruszywa i wszelkich zabrudzeń. Uzyskuje się to poprzez piaskowanie, odkucie lub frezowanie konstrukcji. Przed rozpoczęciem zasadnicznych prac polegających na nałożeniu mas naprawczych nawierzchnia betonu musi być namoczona przez kilka lub kilkanaście godzin. Powinna być ona tzw. ciemnym betonem.

Natomiast powierzchnię stali trzeba oczyścić poprzez piaskowanie do trzeciego stopnia czystości.

Zbrojenie po oczyszczeniu należy zabezpieczyć preparatem RENOCEM CI.

Jest to cementowa, dwuskładnikowa powłoka ochronna – mineralny preparat modyfikowany polimerem z dodatkiem inhibitorów korozji. Materiał ma za zadanie uchronić powierzchnię stali przed korozją, spowodować korzystną zmianę polaryzacji i poprawić przyczepność zaprawy do zbrojenia.

W przypadku systemu RENOCEM nie ma potrzeby stosowania warstw kontaktowych.

Naprawa betonów

Właściwości i rodzaje zapraw naprawczych

Masy naprawcze RENOCEM są gotowymi do użycia mieszankami na bazie cementów, specjalnie dobranych kruszyw oraz polimerów i innych dodatków chemicznych. Są to zaprawy o wysokiej wytrzymałości, znakomitej przyczepności do podłoża, zredukowanym skurczu i innych parametrach właściwych do miejsc i przeznaczeń ich stosowania.

Masy miesza się z określoną w karcie technicznej ilością wody i polimeru. Można nakładać je sposobem murarskim, bądź natryskiem.

W zależności od miejsca stosowania, grubości warstw i oczekiwanych wytrzymałości proponujemy następujące rodzaje preparatu RENOCEM:

 

RENOCEM FC/AC – masa szpachlowa wykonana na bazie cementu portlandzkiego, kruszyw, dodatków chemicznych, które zapewniają zaprawie wyjątkową wytrzymałość i przyczepność do betonu. Masa służy do uzupełniania ubytków o grubości od 1 do 5 mm. Można ją stosować w każdej pozycji i nie wymaga ona mostka sczepnego. Zaprawa umożliwia uzyskanie gładkiej powierzchni, doskonałej pod powłoki ochronne. Jest wytrzymała na ściskanie 41,9 Mpa po 7 dniach, 50,1 Mpa po 28 dniach i na odrywanie 2,4 Mpa. Zużycie to 2,1 kg/1 mmgr/m2. Ta szpachla konstrukcyjna do betonu idealnie nadaje się do stosowania w budownictwie wysokościowym.

Naprawa betonów

RENOCEM S/AC – zaprawa do wykonywania napraw, wzmocnień i reprofilacji konstrukcji betonowych. Może być stosowana na dużych powierzchniach betonowych, jak i na mniejszych warstwach od 5 mm do 30 mm, w pozycjach horyzontalnych i na powierzchniach pionowych. Zaleca się stosowanie jej w przypadku, gdy niezbędna jest odporność na chlorki i dwutlenek węgla oraz w sytuacjach występowania możliwości oblodzenia. Renderoc S uzyskuje wytrzymałości na ściskanie 20 Mpa po 1 dniu i 55 po 28 dniach. Wytrzymałość na odrywanie to ok. 2,3 Mpa. Zużycie to 22,0 kg/m2/1mm gr. Podobnie jak RENOCEM FC/AC, cechuje się wytrzymałością i przyczepnością do betonu. Jest impregnowana na sole i chemikalia.

Naprawa betonów

Naprawione powierzchnie winny być pielęgnowane poprzez natrysk preparatami zabezpieczającymi przed gwałtownym odparowywaniem wody z ich masy. Ta czynność ma kluczowe znaczenie dla uzyskanych wytrzymałości zapraw naprawczych oraz trwałości naprawy. W sytuacji wystąpienia tendencji do zbyt szybkiego schnięcia, zaleca się zastosowanie polietylenowej folii lub membrany pielęgnacyjnej z preparatów FLOSIL H i FLOSIL W, które znajdują się w naszym asortymencie pielęgnatorów i impregnatów.

 

Karty techniczne: