Naprawy dylatacji i pęknięć typu dylatacyjnego

 

Na posadzkach przemysłowych pod wpływem obciążeń eksploatacyjnych i pracy posadzki następuje uszkodzenie i deformacja dylatacji. Najczęściej płyty posadzek betonowych wyposażone w nieuzbrojone dylatacje podlegają:

  1. Wykruszeniu brzegów dylatacji
  2. Spękaniu wzdłuż ich linii
  3. Spękaniu płyty w nowych miejscach gdzie konstrukcja wytwarza samoistną dylatację
  4. Uszkodzenie istniejących dylatacji bramach i ciągach komunikcyjnych

Naprawa dylatacji – wybrane sytuacje

Poniżej proponujemy łatwe wykonanie napraw z zastosowaniem produktów i technologii firmy Cemix

Ad1. W przypadku sporego wykruszenia brzegów zalecamy wycięcie pasa o szerokości 100 mm i głębokości min 75 mm. Po oczyszczeniu całość należy zalać mikrobetonem RENOCEM SCC a następnie naciąć dylatację do planowanej szerokości w 24 h po zalaniu na głębokość min 80 mm. Brzegi dylatacji należy zfazować pod kątem 30-45 stopni i po całkowitym jej wyschnięciu wypełnić kitem dylatacyjnym , np. kit NL

Naprawa dylatacji

Ad2. Przy powstaniu rys wzdłuż pęknięcia dylatacji konieczne jest wycięcie pasa wzdłuż niej obejmującego szerokość dylatacji i pęknięcia na całej długości. Po oczyszczeniu całość należy zalać mikrobetonem RENOCEM SCC a następnie naciąć dylatację do planowanej szerokości w 24 h po zalaniu. Brzegi dylatacji należy zfazować pod kątem 30-45 stopni i po całkowitym jej wyschnięciu wypełnić kitem dylatacyjnym , np. kit NL.

Ad3a. W przypadku powstania nieprzewidzianej szczeliny, pęknięcia w posadzce gdy stwierdzamy jej pracę w tym miejscu w trakcie całego roku ( obserwujemy okresowe poszerzanie i zwężanie) należy w tym miejscu wykonać dylatację. Wykonujemy nacięcie pasa o szerokości 150 mm i głębokości min 75 mm.

Po oczyszczeniu całość należy zalać RENOCEM SCC ( samo-zagęszczalny mikrobeton 55MPa) a następnie po 24 h naciąć dylatację do planowanej szerokości na głębokość min 80 mm. By wydłużyć czas ‘życia’ dylatacji proponujemy zfazować brzegi pod kątem 30-45 stopni i po całkowitym jej wyschnięciu wypełnić kitem dylatacyjnym .

W przypadku nieznacznych ruchów pęknięcia o szerokości do 5 mm, po jego oczyszczeniu wypełniamy go rozlewną masą FLOCEM XD.

Jest to mineralna, ciekła po rozrobieniu masa o dużej zawartości polimeru i wysokiej odporności na zginanie ( w stosunku do betonu).

Ad3b. W przypadku nieregularnego spękania posadzki wzdłuż jakiejś linii proponujemy dłutowanie tej dylatacji i następnie po oczyszczeniu zalanie jej sztywnym szybkosprawnym materiałem fugującym FLOWPOINT. Jako dodatkowe wzmocnienie na obciążonej nawierzchni można zastosować „zszycie” pęknięcia poprzez poprzeczne dł 20 cm nacięcia co ok. 15 cm na głębokość min 5 cm a następnie po ułożeniu w nich odpowiednio długich prętów stalowych o śr. 6-10 mm zalanie ich FLOWPOINTem.

Ad4. W przypadku uszkodzeń powstających w miejscach takich jak bramy, przejazdy i ciągi jezdne w trakcie napraw dylatacji zalecamy zastosowanie dylatacji mechanicznych , których zadaniem jest przejęcie ich obciążeń dynamicznych . Proponujemy zastosować profile SP-60d Sinus( sinusoidalną) bądź SP-60 d przeznaczonych do naprawy istniejących dylatacji. W takim przypadku zalecamy wycięcie pasa o szerokości i głębokości zgodnej z planowanym do zastosowania typem dylatacji mechanicznej . Po oczyszczeniu kotwimy dylatację w betonie a następnie całość zalewamy mikrobetonem RENOCEMem SCC.

Naprawa dylatacji

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszych kartach technicznych na stronie www.cemix.com.pl i u doradców Cemix.

 

Karty techniczne: