PODKŁADY POD PROFILE KAMIENNE I BETONOWE

 

PRO-BED HS to specjalna sucha mieszanka drobnoziarnistego mikrobetonu, służąca do wykonania trwałego sztywnego podłoża dla nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej. Spełnia restrykcyjne wymogi brytyjskiej normy BS 7533 i posiada aprobatę IBDiM.

 

Właściwości:

  • Uzyskuje wytrzymałość na ściskanie > 20 MPa – 1 dzień, > 40 MPa – 7 dni, > 45 MPa – 28 dni
  • Pozwala na wprowadzenie ruchu pieszego po 12 godz., a kołowego po 24 godz.
  • Układa się go warstwą o grubości 10-75 mm
  • Pakowany jest do worków 25 kg

Zastosowanie:

  • Jako podłoże dla sztywnych nawierzchni brukowych z płytek, kostki betonowej lub kamiennej
  • Jako podłoże pod krawężniki na mostach i innych obiektach inżynieryjnych

Karty techniczne:

1364934690_pdf PRO-BED HS