Podlewka i mikrobeton

W zakresie produkowanych przez nas materiałów mieszczą się podlewka szybkosprawna i mikrobeton architektoniczny, przeznaczone do wykonywania elementów konstrukcyjnych i napraw w betonie.

Mikrobeton RENOCEM SCC

RENOCEM SCC to rodzaj płynnego, samozagęszczalnego mikrobetonu, pozwalającego na wykonywanie napraw w miejscach trudnodostępnych oraz takich, w których występuję duże zagęszczenie zbrojenia. Ta zaprawa znajduje zastosowanie w szalunkach lub przy wylewaniu betonu na powierzchnię płaskie i z niewielkimi spadkami.

 

Można go użyć przy :

 • szybkiej reprofilacji płyt mostowych
 • wzmocnień słupów , fundamentów
 • naprawy płyt wjazdowych w bramach hal
 • wykonywaniu elementów konstrukcyjnych i dekoracyjnych takich jak płyty elewacyjne, słupy , ławy, stoły itd..

Produkt ten dostarczamy jest w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do wymieszania z wodą, wskutek czego otrzymuje ciekły mikrobeton z pełną kompensacją skurczu i dobrą rozlewnością. RENOCEM SCC pozwala na wykonywanie elementów o nominalnej grubości warstwy powyżej 10 mm. Dobrze rozprowadza się nawet po znacznej powierzchni.

Z zastosowaniem tego produktu wykonuje się słupy i płyty okładzinowe w odpowiednich formach elementów konstrukcyjnych. Ponadto znajduje zastosowanie przy wykonywaniu zewnętrznych elementów małej architektury, w tym ławek, stołów, gazonów.

Podlewka i mikrobeton Podlewka i mikrobeton

 

Podlewka RENOCEM XF

RENOCEM XF jest używana jako płynna bądź półpłynna, szybkosprawna podlewka do wypełnień poziomych lub na spadkach do 10% . Dostarczana jako gotowa do użytku sucha masa. Po dodaniu do niej ściśle określonej ilości wody otrzymujemy swobodnie rozlewającą się podlewkę do wypełnień i zakotwień o min. grubości 10 mm w jednej warstwie.
Podlewkę wykonuje się poprzez lejek siłą grawitacji , bądź pompą.

Typowymi zastosowaniami są wykonanie podlewki:

 • pod płyty stopowe słupów i inne konstrukcje stalowe;
 • słupki barier i inne elementy wsporcze;
 • pomiędzy elementami prefabrykowanymi z betonu;
 • tam gdzie konieczny jest transport materiału za pomocą pomp;
 • gdzie ograniczony jest dostęp do podlewanych elementów;
 • posadowienie maszyn;
 • podlewki pod podpory mostowe i konstrukcje żelbetowe;
 • łożyska mostowe;
 • zakotwień elementów stalowych i betonowych w kieszeniach
Podlewka i mikrobeton Podlewka i mikrobeton
Karty techniczne: