PODLEWKA SZYBKOSPRAWNA

 

RENOCEM XF – ciekły w użyciu mikrobeton do wypełniania pustek np. między fundamentem i stopą słupa, łożyska. Jest środkiem opartym na cemencie portlandzkim, wyselekcjonowanych kruszywach i wypełniaczach oraz dodatkach chemicznych. Skład i rodzaj wypełniaczy zapewnia pełną płynność i nie powoduje w trakcie wykonywania segregowania się materiału. Posiada aprobatę IBDiM.

 

Właściwości:

 • jest materiałem niskoskurczowym;
 • posiada dodatni przyrost objętości ok. 1%
 • może mieć postać zaprawy płynnej i półpłynnej
 • osiąga wytrzymałość ≥ 60 MPa
 • nie zawiera dodatków chlorowych i żelaznych;
 • łatwa do stosowania ręcznie i przy użyciu pomp
 • stabilnym w pełni kontrolowanym składzie wymagającym jedynie dodania odmierzonej ilości wody;
 • zapewnia szybki przyrost wytrzymałości;
 • posiada doskonałą przyczepność do betonu i elementów stalowych

Zastosowanie:

 • pod płyty stopowe słupów i inne konstrukcje stalowe
 • słupki barier i inne elementy wsporcze
 • jako wylewki poziomujące płyty
 • powierzchnie styku pomiędzy elementami prefabrykowanymi z betonu
 • tam gdzie konieczny jest transport materiału za pomocą pomp
 • gdzie ograniczony jest dostęp do podlewanych elementów
 • posadowienie maszyn
 • podlewki pod podpory mostowe i konstrukcje żelbetowe
 • łożyska mostowe
 • zakotwień elementów stalowych i betonowych w kieszeniach

 

RENOCEM XF 100 – ultra-szybki 50 MPa po 24 h i, wysoko wytrzymały >100 MPa po 28 dniach mikrobeton do podlewania pustek np. między fundamentem i stopą masztów farm wiatrowych, łożysk mostowych, maszyn i innych. Jest środkiem opartym na cemencie portlandzkim, wyselekcjonowanych kruszywach i wypełniaczach oraz dodatkach chemicznych. Skład i rodzaj wypełniaczy zapewnia pełną płynność i dodatni przyrost objętości w trakcie wiązania.

 

Właściwości:

 • jest materiałem niskoskurczowym;
 • posiada dodatni przyrost objętości ok. 1%
 • uzyskuje >50 MPa po 24 h
 • może mieć postać zaprawy płynnej i półpłynnej
 • osiąga wytrzymałość ≥ 100 MPa po 28 dniach
 • nie zawiera dodatków chlorowych i żelaznych;
 • łatwa do stosowania ręcznie i przy użyciu pomp
 • stabilnym w pełni kontrolowanym składzie wymagającym jedynie dodania odmierzonej ilości wody;
 • zapewnia szybki przyrost wytrzymałości;
 • posiada doskonałą przyczepność do betonu i elementów stalowych

Zastosowanie:

 • pod płyty stopowe słupów farm wiatrowych i inne konstrukcje stalowe
 • podlewki pras, maszyn i lini technologicznych
 • powierzchnie styku pomiędzy elementami prefabrykowanymi z betonu
 • tam gdzie konieczny jest transport materiału za pomocą pomp
 • gdzie ograniczony jest dostęp do podlewanych elementów
 • posadowienie maszyn
 • podlewki pod podpory mostowe i konstrukcje żelbetowe
 • łożyska mostowe
 • zakotwień elementów stalowych i betonowych w kieszeniach

Karty techniczne:

1364934690_pdf RENOCEM XF

1364934690_pdf RENOCEM XF 100