Podłogi techniczne

Proponujemy zestaw materiałów służących do wykonywania nowych i renowacji starych posadzek betonowych. Oferujemy środki do regeneracji parkingów, magazynów, hal, piwnic, garaży oraz innych powierzchni przemysłowych i mieszkalnych.

Regeneracja posadzek w kilku krokach

Technologia obejmuje 3 kroki w 3 dni

1 .Przygotowanie podłoża:

 • oczyszczenie podłoża do czystego betonu i naprawa ubytków większych od 1-2 mm
 • malowanie szczotką gruntem wzmacniającym FLOSIL G ( w przypadku starych, wątpliwych podłoży) 0,3 kg/m2
 • malowanie wałkiem dwukrotne gruntem FLOSIL F (nowe betony) 0,25 kg/m2 ( w dwóch warstwach)

2. Wykonanie wylewki

 • wylanie cementowej masy samopoziomującej FLOCEM GP 24 MPa w grubości 7-20 mm,
 • wylanie cementowej masy samopoziomującej FLOCEM XD 34 MPa w grubości 5- 15 mm zużycie 1,7 kg/1 m2 / 1 mm grub.

3. Zabezpieczenie powierzchni

 • wymalowanie wałkiem dwukrotnie wodorozcieńczalnej powłoki żywicznej z FC 130, zużycie 035 kg/m2

Podłogi techniczne Podłogi techniczne Podłogi techniczne

FC 130 Materiał powłokowy z żywicy epoxydowej na posadzki oraz ściany na bazie wodnej dyspersji żywic epoksydowych

FC 130 jest dwuskładnikowym materiałem powłokowym będącym wodną dyspersją żywic epoksydowych. Dostarczany jest we wstępnie odważonych porcjach, gotowy do bezpośredniego mieszania i wykorzystania na budowie.
Powłoka po utwardzeniu ma postać cienkiej, malarskiej, półmatowej twardej i zarazem elastycznej warstwy stanowiącej doskonałe uszczelnienie betonu. Powłokę można nakładać pędzlem lub wałkiem w dwóch warstwach, w w odpowiednim odstępie czasowym. Całkowita grubość po wyschnięciu wynosi 170 mikrometrów. Powierzchnie betonowe zabezpieczone FC 130 są nie pylące i paro przepuszczalne, dają się łatwo zmywać, a przy tym są odporne na działanie większości olei oraz cieczy agresywnych. Nadają się do wykonywania powłok na posadzkach i ścianach w pomieszczeniach przemysłowych, w tym przemysłu spożywczego. FC 130 można nakładać na posadzki samopoziomujące i betony. Stosować go można w :

 • Halach produkcyjnych
 • Magazynach
 • Garażach
 • Pomieszczeniach technicznych

Dokładnie wymieszany wolnoobrotowym mieszadłem preparat FC 130 można nakładać na uprzednio przygotowaną powierzchnię przy pomocy pędzla lub wałka pamiętając Jednocześnie aby równomiernie pokryć cała powierzchnię nie pozostawiając zacieków.

Do nakładania następnej warstwy można przystąpić po wstępnym wyschnięciu pierwszej warstwy (na ogół po upływie od 18 do 24 godzin). Czas ten zależy od rodzaju powierzchni i warunków klimatycznych panujących w otoczeniu. Wymieszany materiał należy w całości zużyć.

 

FLO-CEM GP

Samopoziomująca , cienkowarstwowa posadzka przemysłowa.

FLO-CEM GP jest przeznaczony do wykonywania samopoziomujących posadzek przemysłowych dla ruchu lekkiego, o grubości 5-50 mm, zabezpieczonych powierzchniowo żywicą.

Zaleca się stosowanie żywicy powłokowej F130

Może być również użyty jako samopoziomujący, szybkowiążący podkład o grubości 5-50 mm pod nawierzchnie żywiczne, wykładziny, płytki itp.

Nadaje się doskonale do regeneracji starych posadzek.

FLO-CEM GP jest mieszanką wyselekcjonowanych kruszyw, cementu i modyfikujących dodatków chemicznych tworząc masą samopoziomującą, gotową do użycia po zmieszaniu z wodą.

Dane techniczne

 • Wytrzymałość na ściskanie po dniu – 14 MPa
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach – 24 MPa
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach – 6,6 MPa
 • Skurcz po 28 dniach – < 0,05%
 • Przyczepność do betonu – > 2,0 MPa
 • Zużycie suchej masy – 1,7 kg/m2/mm
 • Proporcje mieszania 4,0 – 4,5 l wody na 25 kg

Suchą masę FLO-CEMu GP należy zmieszać z wodą w stosunku 4,0 – 4,5 l wody na 25 kg masy. Mieszanie można wykonywać w agregatach pompowych zapewniających uzyskanie mieszanki o właściwych parametrach i dokładnej kontroli ilości dozowanej wody.

W przypadku mieszania za pomocą mieszadła wymuszonego (np. wiertarki wolnoobrotowej) należy odpowiednią ilość materiału mieszać z odmierzoną ilością wody (uzyskana masa powinna zostać ułożona przez max…. min.). Czas mieszania wynosi ok. 2 min.. Należy unikać napowietrzania mieszanki poprzez zbyt szybkie obroty mieszadła.

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić konsystencję masy przy użyciu pierścienia wzorcowego. Rozlewność mierzona pierścieniem wzorcowym ustawionym na gładkiej powierzchni powinna mieścić się w granicach 220 –240 mm.

Układanie

Przygotowane podłoże dzieli sie na pola o wymiarach nie przekraczających 10 m. Wszelkie dylatacje podłoża trzeba „przenieść” na tworzoną posadzkę.

Po wylaniu, masę rozprowadza sie na oczekiwaną grubość za pomocą pac zębatych i wałków z kolcami.

Całość prac powinno sie przeprowadzać w pomieszczeniach lekko przewietrzanych w temp.10 -25O C.

Pielęgnacja nie jest wymagana.

W przypadku zastosowania żywicy F 130 można wykonywać pierwsze malowanie po 4 – 6 h., kolejne po 24-48 h.

Wyrób należy stosować zgodnie z podaną instrukcją , sztuką budowlaną i zasadami BHP.W przypadku wątpliwości zaleca się wykonać próbę lub skontaktować się z technologiem Cemixu.

 

FLO-CEM XD

 

Samopoziomująca , cienkowarstwowa posadzka przemysłowa dla ruchu ciężkiego.

Zastosowanie

FLO-CEM XD jest masą samopoziomującą przeznaczoną do wykonywania wierzchnich warstw (od2 do 20mm) posadzek przemysłowych obciążonych ruchem średnim i ciężkim.Nadaje się doskonale do regeneracji starych posadzek.

Charakterystyka

FLO-CEM XD jest mieszanką wyselekcjonowanych kruszyw, cementu i modyfikujących dodatków chemicznych tworząc masę samopoziomującą, gotową do użycia po zmieszaniu z wodą.

Dane techniczne

 • Wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu – 16 MPa
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach – 32 MPa
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach – 8,8 MPa
 • Skurcz po 28 dniach – 0,005 %
 • Przyczepność do betonu – > 1,5 MPa
 • Zużycie suchej masy – 1,7 kg/m2/mm
 • Proporcje miesz. 4,5 – 5,0 l wody na 25 kg
 • Czas użycia – 20 min
 • Czas wstępnego utwardzenia – 6h

Przygotowanie podłoża

Wykonane podłoże powinno być czyste, mocne i wolne od mleczka cementowego.

Podłoże istniejące zaleca się sprawdzić testem na odrywanie pull-off (powinien wykazać min. 1,0 MPa). Można je przygotować stosując śrutowanie, piaskowanie lub frezowanie oraz wzmocnić preparatem FLOSIL C 24 h przed aplikacją.

Podłoże nie wzmacniane FLOSILem C należy, 4-5 h przed aplikacją, zagruntować FLOSILem F w celu polepszenia przyczepności i ograniczenia przenikania wody.

Przygotowanie mieszanki

Suchą masę FLO-CEMu XD należy zmieszać z wodą w stosunku 4,5 – 5,0 l wody na 25 kg masy. Mieszanie można wykonywać w agregatach pompowych zapewniających uzyskanie mieszanki o właściwych parametrach i dokładnej kontroli ilości dozowanej wody.

W przypadku mieszania za pomocą mieszadła wymuszonego (np. wiertarki wolnoobrotowej) należy odpowiednią ilość materiału mieszać z odmierzoną ilością wody (uzyskana masa powinna zostać ułożona przez max…. min.).Czas mieszania wynosi 2 – 3 min.. Po wymieszaniu masę należy odstawić na 5 min. i przemieszać ponownie.

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić konsystencję masy przy użyciu pierścienia wzorcowego. Rozlewność mierzona pierścieniem wzorcowym ustawionym na gładkiej powierzchni powinna mieścić się w granicach 230 –250 mm.

Układanie

Przygotowane podłoże dzieli się na pola o wymiarach nie przekraczających 10 m.. Wszelkie dylatacje podłoża trzeba „przenieść” na tworzoną posadzkę.

Po wylaniu, masę rozprowadza się na oczekiwaną grubość za pomocą pac zębatych i wałków z kolcami.

Całość prac powinno się przeprowadzać w pomieszczeniach lekko przewietrzanych w temp. 10 – 25O Celsjusza

Należy zapewnić odpowiednią ochronę od wiatru, deszczu i ostrego słońca w trakcie układania i przez kolejne 24 h.

W przypadku zastosowania żywicy F 130 jako dodatkowej powłoki zabezpieczającej, można wykonywać pierwsze malowanie po ok. 4 – 6 h, kolejne po 24 – 48 h.

Wyrób należy stosować zgodnie z podaną instrukcją, sztuką budowlaną i zasadami BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się wykonać próbę lub skontaktować się z technologiem Cemix

 

Karty techniczne: