PODŁOŻE POD KOSTKI BRUKOWE

 

 

PRO-BED HS to specjalna sucha mieszanka drobnoziarnistego mikrobetonu, służąca do wykonania trwałego sztywnego podłoża dla nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej. Spełnia restrykcyjne wymogi brytyjskiej normy BS 7533 i posiada aprobatę IBDiM.

 

Właściwości:

 • Uzyskuje wytrzymałość na ściskanie > 20 MPa – 1 dzień, > 40 MPa – 7 dni, > 45 MPa – 28 dni
 • Pozwala na wprowadzenie ruchu pieszego po 12 godz., a kołowego po 24 godz.
 • Układa się go warstwą o grubości 10-75 mm
 • Pakowany jest do worków 25 kg

Zastosowanie:

 • Jako podłoże dla sztywnych nawierzchni brukowych z płytek, kostki betonowej lub kamiennej
 • Jako podłoże pod krawężniki na mostach i innych obiektach inżynieryjnych

 

PRO-BED D to specjalna sucha mieszanka mikrobetonu drenażowego, służąca do wykonania trwałego przypuszczalnego wodę podłoża dla nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej.

 

Właściwości:

 • Uzyskuje wytrzymałość na ściskanie > 15 MPa – 1 dzień, > 25 MPa – 7 dni, >>30 MPa – 28 dni
 • Pozwala na wprowadzenie ruchu pieszego po 12 godz., a kołowego po 24 godz.
 • Układa się go warstwą o grubości 30-75 mm
 • Pakowany jest do worków 25 kg

Zastosowanie:

 • • Jako przepuszczające wodę podłoże dla nawierzchni brukowych z kostki betonowej lub kamiennej

Karty techniczne:

1364934690_pdf PRO-BED HS
1364934690_pdf PRO-BED D