Polimerowy preparat kontaktowy

 

MOST P– Polimer butadienowo – styrenowy tworzący z cementem mostek sczepny dla warstw betonu i zapraw mineralnych. Dodatek modyfikujący do zapraw, poprawiając wodoszczelność i elastyczność zapraw.

Właściwości:

  • Płynna wodna dyspersja polimeru
  • Zwiększa przyczepność i urabialność zaprawy
  • Poprawia wodoszczelność wykonanych napraw, dzięki czemu stają się one bardziej odporne na procesy zamarzania i odmarzania
  • Dzięki zwiększonej wytrzymałości na zginanie i rozciąganie można nakładać cieńsze warstwy zaprawy
  • Posiada doskonałą przyczepność do elementów wykonanych z betonu i zapraw
  • Preparat nie zawiera domieszek w postaci chlorków

 

Karty techniczne:

1364934690_pdf MOST P