Posypka utwardzająca i inne posypki mineralne

Posypka utwardzająca do betonu to produkt, dzięki któremu z łatwością można uzyskać trwałą, niepylącą posadzkę o wysokiej odporności ścieranie i o wysokich właściwościach użytkowych. Stosuje się je zwykle do utwardzania nowo wykonanych posadzek betonowych w miejscach narażonych na duży i ciężki ruch.

Posypki utwardzające w naszej ofercie

Posiadamy w ofercie posypki utwardzające nowo wykonywane podłoże, idealne do metody zacierania mechanicznego. Wśród nich:

Flor-Top (szary lub kolorowy)

To posypka na bazie cementu i wyselekcjonowanych kruszyw kwarcowych. Do jej właściwości należy:

 • zapewnienie otrzymania bardzo trwałej i odpornej na ścieranie powierzchni,
 • doskonałe połączenie warstwy utwardzającej ze świeżo wykonaną posadzką betonową,
 • brak metalowych dodatków – co zapobiega korozji posadzki w środowisku wilgotnym,
 • doskonałe właściwości fizyczne – zapewnia niepylącą, trudno przesiąkliwą posadzkę.

Flor-Top dostępny jest w różnych kolorach i dostarczamy go jako gotową do użycia mieszankę. Posypki Flor-Top rekomendujemy stosować w: elektrowniach, halach przemysłu ciężkiego, halach magazynowych, w browarach, rafineriach, dokach, parkingach oraz na rampach załadowczych.

Flor-Top S (szary lub kolorowy)

To rodzaj posypki z dodatkiem ultra twardych kruszyw elektrokorundowych. Podobnie jak Flor-Top stosuje się ją w elektrowniach, halach przemysłu ciężkiego, magazynach, browarach, rafineriach, dokach, parkingach oraz na rampach załadowczych. Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami, w tym:

 • zapewnieniem otrzymania bardzo trwałej i ekstremalnie odpornej na ścieranie powierzchni,
 • doskonałym połączeniem się warstwy utwardzającej z podłożem betonowym,
 • zawartością kruszywa o twardości 8 w skali Mohsa,
 • bardzo dobrymi wartościami fizycznymi – ułatwia uzyskanie niepylącej, trudno przesiąkliwej posadzki.

Flot-Top S dostarczamy jako mieszankę gotową do użycia. Do wyboru mamy różne kolory.

Flortop C

Kolejna posypka utwardzająca o doskonałych właściwościach fizycznych:

 • zapewnia otrzymanie bardzo trwałej i ekstremalnie odpornej na ścieranie powierzchni przeznaczonej pod ruch ciężki,
 • doskonałe połączenie się warstwy utwardzającej z podłożem betonowym,
 • dostępna w różnych kolorach,
 • uzyskuje efekt mienienia się karborundu na powierzchni,
 • zawiera kruszywo kwarcowe o twardości 8 w skali Mohsa uzupełnione ultra twardym kruszywem karborundowym,
 • dostarczany jako gotowa do użycia mieszanka,
 • zapewnia niepylącą, trudno przesiąkliwą posadzkę.

Stosuje się ją również w elektrowniach, halach przemysłu ciężkiego, magazynach, browarach, rafineriach, dokach, parkingach oraz na rampach załadowczych.

Flortop Plus

Ten rodzaj posypki utwardzanej do betonu zapewnia bardzo dobrą trwałość i ekstremalną odporność na ścieranie powierzchni. Zawiera włókna szklane powiększające jednolitość i odporność posadzki na powstawanie siatki mikro-pęknięć poprzez zastosowanie technologii NC (No Crack). Poza tym:

 • zapewnia doskonałe połączenie się warstwy utwardzającej z podłożem betonowym,
 • dostępna jest w różnych kolorach,
 • zawiera kruszywo o twardości 8 w skali Mohsa,
 • dostarczamy ją jako gotową do użycia mieszankę,
 • zapewnia niepylącą, trudno przesiąkliwą posadzkę.

Zastosowanie Flortop Plus jest dokładnie takie samo, jak w przypadku opisanych wyżej posypek.

1364934690_pdf FLOR-TOP

1364934690_pdf FLOR-TOP S

1364934690_pdf FLORTOP C

1364934690_pdf FLORTOP PLUS