Renowacja posadzek przemysłowych

W zakres prac renowacyjnych posadzek przemysłowych wchodzi szlifowanie, frezowanie i polerowanie betonu. Są to najczęściej stosowane metody regeneracji posadzek o różnym stopniu uszkodzenia, choć nie jedyne. Za ich pomocą można:

  • usuwać pęknięcia posadzek,
  • wypełniać ubytki oraz regenerować zniszczone fragmenty,
  • wymienić całą dylatację
  • szlifować zarysowania.

Jak wykonujemy naprawy posadzek przemysłowych?

Naprawa posadzek przemysłowych to proces, którego celem jest wyrównanie powierzchni betonowej. Poniżej prezentujemy rodzaje napraw betonu z zastosowaniem zapraw PCC oraz innych produktów i technologii firmy Cemix.

Naprawy miejscowe posadzek betonowych (do kilku m2 w miejscu)

Przy wyborze sposoby naprawy betonu ważne jest, by ustalić przyczynę powstawania uszkodzeń, by zapobiegać ich powstawaniu w przyszłości. Aby jednak likwidacja miejscowych ubytków w posadzce betonowej była skuteczna, proponujemy uzupełnić je, po nacięciu brzegów i odkuciu do „zdrowego” betonu, następującymi produktami:

  • RENOCEM FC/AC ( zaprawa PCC)w grubościach 0,5 -5 mm metodą murarską,
  • RENOCEM S/AC ( zaprawa PCC >45 MPa) w grubościach > 5 mm metodą murarską,
  • RENOCEM SCC ( mikrobeton samozagęszczalny >50 MPa) w grubościach 10-150 mm poprzez zalanie.Regeneracja posadzek przemysłowych

Cienkie regeneracje wielkopowierzchniowe (od kilku m2 do 100% nawierzchni)

W pierwszym etapie renowacji posadzki wielkopowierzchniowej zabrudzoną i uszkodzoną nawierzchnię należy poddać frezowaniu do uzyskania czystego i jednolitego podłoża. Następnie całość należy odpylić i skontrolować wytrzymałość na odrywanie podłoża (pull-of test). W przypadku uzyskania wytrzymałości > 1,5 MPa mamy „pewne” podłoże pod każdy rodzaj napraw. W przypadku wytrzymałości 1-1,5 MPa jakość podłoża jest akceptowalna pod naprawę materiałem samopoziomującym się (zawierającym dużą ilość polimeru). Uzyskana wówczas powierzchnia jest gładka i nie wymaga wyrównania. Posadzki samopoziomujące stosuje się również jako warstwę wyrównawcza na istniejący już jastrych betonowy, który z jakiegoś powodu jest nierówny bądź popękany.

Regeneracja posadzki z moskitem sczepnym

Naprawa posadzki przeznaczonej dla ruchu ciężkiego i bardzo ciężkiego, o podłożu o wytrzymałości na odrywanie większej od 1,5 MPa w grubościach 8 do 15 mm wymaga jeszcze innych prac. W tym przypadku proponujemy zacieranie mechaniczne mieszanką mineralną układaną na mostku sczepnym Most P (polimer typu SBR).

Regeneracja posadzek przemysłowych

Ten rodzaj prac najlepiej wykonywać metodą mokre na mokre przy użyciu produktu Flor-Top Jastrych > 60 MPa. Z kolei naprawę posadzki przeznaczonej dla ruchu średniego i ciężkiego o podłożu betonowym i o wytrzymałości na odrywanie większej od 1,0- MPa (o grubościach 4 do 20 mm) najlepiej przeprowadzić poprzez wylanie cementowej masy samopoziomującej przeznaczonej dla wierzchnich warstw posadzek przemysłowych – Flo-Cem XD.

Regeneracja posadzek przemysłowych

Wymiana posadzki

Do prac renowacyjnych zaliczamy też wymianę posadzki, którą wykonuje się zwykle, kiedy testy pull-of dają wynik poniżej 1 MPa. Wówczas najpewniejszym i najekonomiczniejszym sposobem naprawy posadzki jest jej wymiana. Po skuciu, w zależności od planowanej grubości nowej warstwy (wynikającej z projektu wyliczonego na podstawie planowanych obciążeń), nową posadzkę układamy w przypadku:

  • gdy grubości nadlewki wynosi poniżej 10 cm, wówczas należy skleić ją z podłożem za pomocą preparatu Most P. Jest to dyspersja wodna polimeru SBR stosowana jako preparat sczepny dla warstw mineralnych metodą mokre na mokre;Regeneracja posadzek przemysłowych
  • warstw grubszych niż 10 cm, wtedy warstwę betonu układamy na podłożu z przełożeniem dwóch warstw foli. Jako wykończenie dające odpowiednią twardość i odporność na ścieranie proponujemy posypki utwardzające Flor-Top i Flor-Top S oraz pielęgnatory Flosil;Regeneracja posadzek przemysłowych
  • gdy chcemy pozbyć się pylenia bądź zabezpieczyć powierzchnię przed nim stosujemy impregnaty typu Flodens. Są to krzemiany litu modyfikujące warstwę wierzchnią betonu (poprzez krystalizację), zagęszczając ją i uodporniając na ścieranie.
Karty techniczne: