Renowacja posadzek przemysłowych

Poniżej proponujemy łatwe wykonanie podstawowych typów napraw betonu z zastosowaniem zapraw PCC oraz innych produktów i technologii firmy Cemix.

Naprawa posadzek – dokładne informacje

I. Naprawy miejscowe (do kilku m2 w miejscu)

Ubytki miejscowe w posadzce betonowej proponujemy po nacięciu brzegów i odkuciu

do „zdrowego” betonu uzupełnić :

 1. RENOCEM FC/AC ( zaprawa PCC)w grubościach 0,5 -5 mm metodą murarską
 2. RENOCEM S/AC ( zaprawa PCC >45 MPa) w grubościach > 5 mm metodą murarską
 3. RENOCEM SCC ( mikrobeton samozagęszczalny >50 MPa) w grubościach 10-150 mm poprzez „zalanie”Regeneracja posadzek przemysłowych

II. Cienkie regeneracje wielko- powierzchniowe (od kilku m2 do 100% naw.)

Zabrudzoną i uszkodzoną nawierzchnię należy poddać frezowaniu do uzyskania

czystego i jednolitego podłoża.

Całość odpylić i skontrolować wytrzymałość na odrywanie podłoża ( pull of test)

W przypadku uzyskania wytrzymałości > 1,5 MPa mamy „pewne” podłoże pod każdą

z rodzajów napraw

W przypadku wytrzymałości 1-1,5 MPa jakość podłoża jest akceptowalna pod

naprawę materiałem samopoziomującym się (zawierającym dużą ilość polimeru)

 1. Naprawa posadzki przeznaczonej dla ruchu ciężkiego i bardzo ciężkiego, o podłożu o wytrz. na odrywanie większej od 1,5 MPa w grubościach 8 do 15 mm proponujemy: FLOR-TOP JASTRYCH > 60 MPa – jest to zacierana mechanicznie mieszanka mineralna układana na mostku sczepnym MOST-P( polimer typu SBR) metodą mokre na mokre.
 2.                          Regeneracja posadzek przemysłowych
 3. Naprawa posadzki przeznaczonej dla ruchu średniego i ciężkiego, o podłożu betonowym o wytrz. na odrywanie większym od 1,0- MPa w grubościach 4 do 20 mm proponujemy wylać:FLO-CEM XD – cementowa masa samopoziomująca przeznaczona dla wierzchnich warstw posadzek przemysłowych.Regeneracja posadzek przemysłowych

III. Wymiany posadzki

W przypadku uzyskiwania pull of-a poniżej 1 MPa najpewniejszym i najekonomiczniejszym sposobem naprawy posadzki jest jej wymiana . Po skuciu w zależności od planowanej grubości nowej warstwy ( wynikającej z projektu wyliczonego na podstawie planowanych obciążeń) nową posadzkę układamy :

 1. W przypadku grubości nadlewki poniżej 10 cm należy skleić ją z podłożem za pomocą preparatu MOST P Jest to dyspersja wodna polimeru SBR stosowana jako preparat szczepny dla warstw mineralnych metodą ‘mokre na mokre’Regeneracja posadzek przemysłowych
 2. W przypadku grubszych warstw niż 10 cm, warstwę betonu układamy na podłożu z przełożeniem dwóch warstw foli .Jako wykończenie, dające odpowiednią twardość i odporność na ścieranie proponujemy posypki utwardzające FLOR-TOPFLOR-TOP S oraz pielęgnatory FLOSIL

  Regeneracja posadzek przemysłowych

 3. W przypadku gdy chcemy usunąć problemy pylenia bądź zabezpieczyć się przed nim proponujemy zastosować impregnaty typu FLODENS. Są to krzemiany litu modyfikujące poprzez krystalizację warstwę wierzchnią betonu ,zagęszczając’ ją i uodporniając na ścieranie.
Karty techniczne: