SZYBKIE ZAPRAWY USZCZELNIAJĄCE, KORKUJĄCE I MOCUJĄCE

 

 

RENOCEM PLUG 1 i 20 – Szybkowiążąca ,szczelna zaprawa cementowa, skutecznie zatrzymująca wpływ wody.


Właściwości:

 • Zdolność zatrzymywania nagłych wycieków wody
 • Jednoskładnikowy preparat, do którego dodajemy tylko czystą wodę
 • Wolna reakcja egzotermiczna, minimalizująca straty ciepła
 • Nie zawiera domieszek chloru

Zastosowanie:

 • Naprawy cieknących otworów w elementach betonowych
 • Zaprawa łącząca kręgi i tworząca kinety studzienek
 • Obrzutka powierzchni betonowych i ceglanych tuneli narażonych na działanie wody
 • System zabezpieczający konstrukcje znajdujące się pod powierzchnią terenu, takie jak:
  • podziemne komory
  • rurociągi
  • baseny
  • fundamenty i kopalnie

Karty techniczne:

1364934690_pdf RENOCEM PLUG