TAŚMY PĘCZNIEJĄCE

 

SUPERCAST SW 10 – Elastomerowa taśma uszczelniająca styki konstrukcji budowlanych, pęczniejąca pod wpływem wody wewnątrz konstrukcji.

 

Właściwości:

  • Supercast SW 10 jest taśmą elastomerową 20×5 mm.
  • Łatwa w instalacji, mocuje się ją gwoździami lub na nierównych powierzchniach za pomocą kitu Supercast SWX
  • Pęcznienie wewnątrz konstrukcji o 200-300 %
  • Wieloletnia trwałość
  • Odporna na sole zawarte w betonie i wodach gruntowych
  • Zdolność pracy w wielu powtarzających się cyklach pęcznienia i kurczenia się

Zastosowanie:

  • Uszczelnianie szwów roboczych w konstrukcjach żelbetowych i betonowych
  • Uszczelnienie połączeń ścian i dna zbiorników i studzienek
  • Szczelne połączenie kolejnych warstw betonu
  • Uszczelnienie szczelnych przejść

 

Karty techniczne:

1364934690_pdf SUPERCAST SW10