USZCZELNIACZ KRYSTALIZUJĄCY

 

Renocem Krystop T1,T2 – jest powierzchniowo wcieranym, środkiem do głębokiej penetracji i uszczelniania betonu stosowanym od wewnątrz i zewnątrz, nawet pod parciem hydrostatycznym. Uszczelnia poprzez budowanie nierozpuszczalnych kryształów w porach we wnętrzu masy betonu.

 

Właściwości:

 • Występuje w postaci mineralnej zaprawy do wcierania i natrysku
 • Posiada zdolność do wznowienia reakcji przy przenikaniu wody nawet po latach
 • Renocem Krystop chroni zbrojenie przed korozją i powierzchnię betonu przed mrozem i oddziaływaniem środków chemicznych do rozmrażania
 • Uszczelnia beton na skutek głęboko penetrującej krystalizacji, również pod ciśnieniem hydrostatycznym
 • Beton nadal przepuszcza parę wodną
 • Uszczelnia mikropęknięcia w betonie
 • Uszczelnienie krystalizacją jest trwałe ( z wyjątkiem ruchów, przesunięć strukturalnych lub pęknięć)
 • Z biegiem czasu zwiększa się skuteczność uszczelnienia

Do stosowania w:

 • Wszystkich konstrukcjach betonowych, zbiornikach, fundamentach, murach, podłogach, tarasach, balkonach, dachach
 • Murach z prefabrykatów betonowych i tynkach cementowych
 • Kominach, windach i tunelach
 • Parkingach podziemnych
 • Wieżach ciśnień, basenach i zbiornikach wodnych
 • Oczyszczalniach ścieków
 • Szczelinach konstrukcyjnych i przejściach szczelnych

Karty techniczne:

1364934690_pdf RENOCEM KRYSTOP