Uszczelnienia betonów

 

Dla poprawienia szczelności i mrozoodporności betonu lub elementów zawierających cement ( ściany z tynkiem cementowym) proponuje zastosować Renocem Krystol.

Renocem Krystol – do uszczelniania betonu

To środek, w którym – dzięki ciśnieniu osmotycznemu – aktywne cząstki powoli penetrują do wnętrza betonu, następnie wnikają we wnętrza kapilar, porów i mikropęknięć, gdzie tworzą nierozpuszczalne kryształy. Zachodzący proces chemiczno-fizyczny pozwala na wypełnienie luk w betonie na poziomie cząsteczkowym, co całkowicie zabezpiecza beton przed przenikaniem wilgoci i wody, a także innych cieczy, w tym benzyny, ropy, olejów. Na skutek krystalizacji uszczelnia się również beton będący pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, dzięki czemu jest on chroniony przed przenikaniem wody, a ponadto zatrzymuje oddziaływanie agresywnych związków chemicznych na zbrojenie i uodparnia beton na działanie wód agresywnych.

Uszczelnienia betonów

RENOCEM KRYSTOP jest nanoszony na twardy beton, pozbawiony kurzu oraz innych zanieczyszczeń i powłok (takich jak środki deskowania, mleczko cementowe, naloty, farby). Przed naniesieniem materiału beton należy odpowiednio nawilżyć poprzez kilkukrotne namoczenie co najmniej przez godzinę. Jednocześnie powierzchnia nie może być mokra spływającą, przez samym naniesieniem należy usunąć zbędną wodę z powierzchni.
W razie wykonywania wcześniej napraw betonu postępujemy podobnie.
Mieszankę nanosi się w zalecanej ilości pędzlem z twardą szczeciną lub natryskiem (urządzenie do nanoszenia tynku). Przy zastosowaniu powłoki dwuwarstwowej, drugą warstwę nanosi się na obeschniętą lecz jeszcze świeżą warstwę pierwszą.

Minimalnie w ciągu 2 dni RENOCEM KRYSTOP należy chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym i wiatrem. Min. 12 godzin RENOCEM KRYSTOP należy chronić przed deszczem i lekką eksploatacją, natomiast przed ciężką eksploatacją aż do pełnego utwardzenia, jednak minimalnie 5 dni. Minimalnie przez 3 dni aplikację należy okresowo zabezpieczać wodą lub mgłą wodną. Nie można jej trwale zalać wodą wcześniej niż po 7 dniach.
Jego zużycie to 1kg/m2 w dwóch warstwach.

Zbiornik, basen

Uszczelnienia betonów

 

Zakorkowywanie wycieków wody

RENOCEM PLUG 1 i 20 min – Szybko wiążąca zaprawa mocująca i korkująca

Przeznaczony jest do szybkiego łatania i korkowania wypływów wody w betonie, murze ceglanym i systemach kanalizacyjnych. Służy również do szybkiego kształtowania kinet i reprofilacji betonowych zbiorników ,spoin kręgów oraz fundamentów. Zalety:

  • szybkie zatrzymanie wypływów wody;
  • jednoskładnikowa zaprawa gotowa do użycia po dodaniu wody;
  • bardzo dobra przyczepność do różnorodnych podłoży;
  • ograniczony do minimum egzotermiczny charakter procesu wiązania nie
  • powodujący pęknięć na skutek skurczu termicznego;
  • brak dodatków chlorkowych.

 

RENOCEM PLUG proponowany jest w dwóch wersjach o początkowym czasie wiązania 1 min i 20 min. Może on być nakładany zarówno na płaszczyznach pionowych, poziomych jak i na sufitach.

RENOCEM PLUG należy nakładać za pomocą kielni, pacy bądź dłonią w rękawicy starając się maksymalnie wcisnąć go w naprawiane miejsce.
Minimalna warstwa RENOCEM PLUG  powinna mieć grubość 20 mm. W przypadku prac wykonywanych w niskich temperaturach należy stosować ciepłą wodę . Poniżej 1oC prac nie należy prowadzić.

 

Karty techniczne: